Dokument-arkiv

SKJEMAER

Bli medlem (Søknadsskjema for medlemskap) PDF-format
Bli medlem WORD-format | Online-skjema

Søknad om båtplass; Ny andel (For medlemmer!) PDF-format
Søknad om båtplass; Ny andel WORD-format | Online-skjema

Oppsigelse av andel PDF-format
Oppsigelse av andel WORD-format | Online-skjema

Sesong-utleie (Skjema for deg som vil leie ut plassen EN sesong via styret).  PDF-format
Sesong-utleie WORD-format | Online-skjema

Sesong-byttelåne båtplass  (Gyldig ETTER årlig trekningsmøte).  PDF-format
Sesong-byttelåne båtplass  WORD-format | Online-skjema

Utlån av båtplass PDF-format
Utlån av båtplass WORD-format | Online-skjema

Kontrakt

ÅRSMØTER: