Strøm-måler; avlesing

Dere med strøm-måler: Benytt dette skjemaet til å sende oss avlest måler-stand.

Avlesing skal skje 2 ganger per år; ca. 15.06 og ca. 15.10. eller ved opptak av båt.
(Det vil bli sendt påminnelse på epost).

Legg også ved bilde av din måler med avlesnings-tall lett synlige. Maks fil-størrelse er 4 MB.

Når vi har mottatt din avlesing og bilde vil du om ikke lenge få faktura på ditt forbruk siden forrige avlesing.

Alle felt merket med * er obligatoriske.

    Legg ved bilde av din strøm-måler. Tall skal være lett synlige: (Maks fil-str: 4 MB)

    Dersom du ikke legger ved bilde av måler her må du sende dette for seg selv på SMS til 90843330 eller til ragnarfredrik@gmail.com for at avlesningen skal være godkjent.
    Nytt bilde av måleren SKAL tas ved avlesnings-dato selv om man ikke har hatt strømforbruk etter forrige avlesning.