Organisasjon

Styreformann:
Sven-Ulf Thorbjørnsen
Telefon +4799501450
sk@thorbjornsen.biz

Nestformann (Bryggeansvarlig sone 1):
Rolf Carsten Hagstrøm
Telefon +4790077132
rchagstrom@hotmail.com

Sekretær, kameraovervåkning, strøm:
Kåre Nilsen
Telefon +4795061867
kaare.nilsen@hotmail.com

Kasserer, søknader/andeler/kontrakter:
Ragnar Fredrik Johansen
Telefon +4790843330
ragnarfredrik@gmail.com

Styremedlem (Bryggeansvarlig sone 2-3):
Terje Johansen
Telefon +4791619709
terjetorpern@hotmail.com

Styremedlem (Bryggeansvarlig sone 1):
Thomas Varan
Telefon +4740697310
varanthomas@gmail.com

Styremedlem (Bryggeansvarlig sone 2-3):
Svein Bentzen
Telefon +4746405829
svein.bentzen1953@gmail.com


Revisor:
Tore Løkkeberg
Telefon: 90131247
tore.lokkeberg@co.coop.no

Revisor:
Øystein Kristiansen
Telefon: 97005021
oysteinkr1959@gmail.com

Valgkomite:
Jan Vidar Strøm
Telefon: 41601438
javistro@online.no

Valgkomite:
Erik Tønsberg
Telefon: 95832282
turid70@hotmail.com