Organisasjon

Styreformann:
Sven-Ulf Thorbjørnsen
Telefon +4799501450
sk@thorbjornsen.biz

Nestformann (Bryggeansvarlig sone 2-3):
Rolf Carsten Hagstrøm
Telefon +4790077132
rchagstrom@hotmail.com

Sekretær, kameraovervåkning, strøm:
Kåre Nilsen
Telefon +4795061867
kaare.nilsen@hotmail.com

Kasserer, søknader/andeler/kontrakter:
Ragnar Fredrik Johansen
Telefon +4790843330
ragnarfredrik@gmail.com

Styremedlem (Bryggeansvarlig sone 1):
Jon Ingar Engsmyr
Telefon +4740874426
jon.engsmyr@coop.no

Styremedlem (Bryggeansvarlig sone 1):
Kjetil Eriksen
Telefon +4798210315
keteriks@yahoo.no

Styremedlem (Bryggeansvarlig sone 2-3):
Svein Bentzen
Telefon +4746405829
svein.bentzen1953@gmail.com


Revisor:
Tore Løkkeberg
Telefon: 90131247
tore.lokkeberg@co.coop.no

Revisor:
Øystein Kristiansen
Telefon: 97005021
oysteinkr1959@gmail.com

Valgkomite:
Tor Wilhelmsen
Telefon: 90062598
2r.wilhelmsen@gmail.com

Valgkomite:
Jan Vidar Strøm
Telefon: 41601438
javistro@online.no

Valgkomite:
Terje Johansen
Telefon: 91619709
terjetorpern@hotmail.com