Informasjon

Informasjon fra styret

Følgende avsnitt omhandler prosedyren for å bli medlem og få båtplass i LBF. Det anbefales at både potensielle, nye og eksisterende medlemmer leser disse og merker seg reglene som gjelder kontinuerlig. Samt arrangementene som foregår årlig i de samme månedene. Nøyaktige datoer for Trekningsmøte og Dugnad/Årsmøte endres noe for hvert år. 
Viktige datoer og info 2022:
01. mars

Denne dato 01.03 er den samme hvert år. Og gjelder:

Frist for oppsigelse og søknad om plass for nye andeler. Skjema finnes her på nettsiden under DOKUMENTER
Skjemaet sendes til Ragnar Fredrik Johansen Tordenskioldsgate 1, 1606 Fredrikstad -eller til ragnarfredrik@gmail.com

Man må være medlem i LBF for å søke om fast båtplass eller sesongplass. Kontakt ovennevnte eller benytt online skjema.
(Husk at medlemskap betinger geografisk tilknytning som Listranda Camping eller bosted / hytte i gangavstand. Se Lover og regler)

Nye medlemmer som ikke har levert søknad om båtplass MÅ gjøre det for å komme på venteliste!
(Samme skjema gjelder både for oppsigelse og søknad)
Søknad / oppsigelse kan også gjøres online via denne nettsiden! -(som også finnes under menyvalget 'Kontakt')

Etter 01. mars vil det bli utarbeidet en liste over ledige plasser, samt en oppdatert venteliste med nye og tidligere søkere.  Styret vil foreta trekningen av rekkefølgen blant nye søkere.  Disse listene vil bli offentliggjort både på vår nettside og ved oppslag på tavla på Listranda.  De søkere som ikke møter på trekningsmøtet enten personlig eller ved fullmakt vil ikke få tilbud om plass.

Det er mulig å takke nei til plass i inneværende år, men man MÅ da bekrefte søknaden senest 01.03 neste år for å beholde plassen på ventelisten! Man strykes fra lista dersom man ikke bekrefter!
Man trenger ikke sende ny søknad, kun en enkel telefonhenvendelse / SMS (90843330) -eller epost; ragnarfredrik@gmail.com er tilstrekkelig som bekreftelse!
Det vil IKKE bli gitt ytterligere påminnelser om dette via sms, tlf. e.l. !!

19. mars

Trekningsmøte – fordeling av plasser. Kl. 12:00 ved hytta
Gjelder både andelshavere som ønsker endringer (bytte) -samt medlemmer på venteliste.
For de som allerede har kjøpt andeler og som ønsker å bytte enten til større eller mindre plass er det bare å møte opp på trekningsmøtet. Fordelingen av plassene vil foregå ved at man starter med fordeling av de ledige plassene etter ansiennitet (andelsnummer). Laveste andelsnummer velger først blant ledige plasser. Det vil fortløpende bli utstedt nye andelsnummer ved endring av plass.
Etter at denne fordelingen er foretatt vil de gjenværende plassene bli tilbudt de på ventelisten.

(Også tildeling av eventuelle sesongplasser starter på trekningsmøte. Også her skjer tildeling etter andelsnr. først -(d.v.s. andelseiere kan leie ledig sesongplass på liste over ledige plasser mot samtidig å stille egen plass ledig for sesongen) -før turen kommer til venteliste.
Plasser som ev. meldes ledig til styret ETTER trekningsmøte (senere i sesongen) vil fortløpende bli tilbudt de på ventelista som har meldt interesse for sesongplass.)

23. april

Kl. 11.00; Dugnad. |  Kl. 14.00; årsmøte -oppmøte ved hytta.
Årsmøteinnkalling vil også bli kunngjort i h.h.t. lover og regler ved oppslag på tavla i sone 1.
Saker/forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet, sendes til styret snarest. Tidsfrist fremkommer på oppslag!

Til de som ev. måtte lure på hvordan man forholder seg til allerede mottatte fakturaer dersom man har 'byttet' båtplass under trekningsmøtet. Her gjelder det samme hvert år; 
BETAL alle fakturaer som er mottatt! Avregninger VIL komme!
Fakturaer for sesongplasser vil komme fortløpende.
Vi vil sende ut kontrakter -nye fakturaer / avregninger -i løpet av påfølgende måned etter trekningsmøte. 
Dere som skal ha oppgjør for innløste andeler kan regne med å få dette utbetalt i løpet av april/mai.

Litt info ang. vårt nye strøm-opplegg på bryggene:

Ved lading skal det benyttes 2,5mm2 kabel! Kabel må ikke overstige lengde 25M!
Denne informasjonen finnes også satt opp på bryggene. (Bildet)

Vedr. kontakter, målere og overganger har vi sagt følgende i årets  Årsmøtedokumenter og informasjon 2020 (utdrag):

Bruk av strøm: Det er montert målere som viser det totale strømforbruket på bryggene. Vi forventer at enkel tilgjengelighet på strøm vil øke forbruket. Derfor har styret bestemt at båteiere som ønsker å koble til strøm (landstrøm) må bli koblet til via en personlig måler slik at de som bruker strøm må betale etter forbruk. For andre tillates korte tilkoblinger til fr. eks. støvsuging og polering uten bruk av måler. Målere vil bli kjøpt inn etter behovet som melder seg. Båteier skal betale et depositum på kr 2000.- for måleren. Ta kontakt med Sven-Ulf på telefon 99501450 for mer informasjon.

Bryggeansvarlige kan også kontaktes vedr. støpsel-overganger etc. 

Generell informasjon:

10.10.2021
Styret vil som en prøveordning la bommer i Sone 2A (v fjellet) ligge ute vinteren 2021-22. Disse blir altså ikke tatt på land. Grunnen er at vi anser mulighet for særlig isdannelse i det området for svært liten. 
Vi vil holde et våkent øye med forholdene! Og skulle kong vinter bli ekstra bøs slik at det viser seg nødvendig å likevel ta opp uteliggerne, vil det bli gjort. Det anbefales derfor å fjerne båter som tidligere.

09.04.2016:
Til våre medlemmer: Styret minner om at alt løst tauverk/kjetting etc. som ligger ‘henslengt’ på bryggene MÅ fjernes -hvert fall innen dugnaden -dersom det er ønskelig å beholde det. Slikt som blir liggende kan bli fjernet av styret!