Informasjon

Informasjon fra styret

Årsmøte og dugnad 2021!

Vi ser alle hvordan covid 19 pandemien dessverre ikke ser ut til å avta i aggressivitet med det første -tvert i mot. Det -sammen med myndighetenes retningslinjer -gjør at styret -i første omgang -beslutter at årets årsmøte -planlagt 24.04 utsettes på ubestemt tid! Vi vil følge utviklingen og kommer med ny info så snart det er grunnlag for det. 

Årets dugnad -også planlagt 24.04 AVLYSES!

Likevel har vi vedlikeholds-oppgaver som MÅ utføres inneværende år. Særlig trenger bryggene beis. Og vi har mindre reparasjoner som må utføres. 
Vi legger dermed opp til at dere medlemmer tar kontakt med BRYGGEANSVARLIGE om når det kunne passe å bidra. Disse vil organisere slik at smittevern ivaretas. Det vil jobbes enkeltvis -eller hvert fall i små 'lag' som ikke kommer i konflikt med smittevernet som gjelder på daværende tidspunkt.
Ønskes det å kontakte bryggeansvarlige pr epost finner dere som kjent hele styret HER!  

Viktige datoer og annen info 2021: 
01. mars

Frist for oppsigelse og søknad om plass for nye andeler. Skjema finnes her på nettsiden under DOKUMENTER
Skjemaet sendes til Ragnar Fredrik Johansen Tordenskioldsgate 1, 1606 Fredrikstad -eller til ragnarfredrik@gmail.com
Nye medlemmer som ikke har levert søknad om båtplass MÅ gjøre det for å komme på venteliste! (Samme skjema gjelder både for oppsigelse og søknad)
Husk at søknad / oppsigelse også kan gjøres online via denne nettsiden! -Sjekk under valget 'Kontakt'!

06. mars

Trekningsmøte – fordeling av plasser. Kl. 12:00 ved hytta
Gjelder både andelshavere som ønsker endringer (bytte) -samt medlemmer på venteliste.
For de som allerede har kjøpt andeler og som ønsker å bytte enten til større eller mindre plass er det bare å møte opp på trekningsmøtet. Fordelingen av plassene vil foregå ved at man starter med fordeling av de ledige plassene etter ansiennitet (andelsnummer). Laveste andelsnummer velger først blant ledige plasser. Det vil fortløpende bli utstedt nye andelsnummer ved endring av plass.
Etter at denne fordelingen er foretatt vil de gjenværende plassene bli tilbudt de på ventelisten.

I år gjelder følgende grunnet smittevern!: Kun personer som har direkte relevans til møtet deltar! Kun EN fra hver familie! Ha med antibac og BRUK munnbind. Husk 'meter'n'!
Vi vil også gjøre det vi kan for å stille med slikt til de som ev. glemmer noe. Og vi vil legge til rette for å gjennomføre møtet så smidig som mulig; sette opp relevant informasjon utenfor slik at antall mennesker innendørs blir minimalt. Følg også instruksjoner som gis utenfor av oss i styret!
Sett dere inn i så mye dere kan før møtet! Sjekk ut ledige plasser (oversikt over disse samt endelig venteliste legges ut senest 03.03!) - Sjekk prisliste på forhånd -Samt utlegg av bryggeanlegget så dere vet mest mulig om hvor plassene befinner seg -slik at vi får minst mulig spørsmål og trafikk ut og inn.
Merk! Det kan bli plutselige endringer både i møteplaner og gjennomføringer. Viktig at vi når ut til dere. LES HER VEDR. E-POST ADRESSER!  -Sørg for at dere kan motta info fra oss. Og følg med her og på Facebook! Fra i år vil vi i tillegg innføre digitale nyhetsbrev.

24. april

Kl. 11.00; Dugnad. AVLYST!  |  Kl. 14.00; årsmøte ved hytta. UTSATT PÅ UBESTEMT TID!
Nærmere innkalling vil bli kunngjort i h.h.t. lover og regler ved oppslag på tavla i sone 1, samt på vår nettside.
Saker/forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet, sendes til styret snarest. Tidsfrist fremkommer på oppslag!

Også her kan det bli plutselige endringer både i møteplaner og gjennomføringer. Vi må bare følge med på smitteutvikling og politiske retningslinjer -og foreta fortløpende justeringer deretter. Igjen; følg med og sørg for at dere blir oppdaterte.
Vi må ha deres korrekte e-post-adresser!

Etter 01. mars vil det bli utarbeidet en liste over ledige plasser, samt en oppdatert venteliste med nye og tidligere søkere.  Styret vil foreta trekningen av rekkefølgen blant nye søkere.  Disse listene vil bli offentliggjort både på vår nettside og ved oppslag på tavla på Listranda.  De søkere som ikke møter på trekningsmøtet enten personlig eller ved fullmakt vil ikke få tilbud om plass.

Det er mulig å takke nei til plass i inneværende år, men man MÅ da bekrefte søknaden senest 01.03 neste år for å beholde plassen på ventelisten! Man strykes fra lista dersom man ikke bekrefter! Det behøves ikke ny søknad, kun en enkel telefonhenvendelse / SMS (90843330) -eller epost; ragnarfredrik@gmail.com holder som bekreftelse!
Merk; det vil IKKE bli gitt ytterligere påminnelser om dette via sms, tlf. e.l. !!

Styret
Listranda Båtforening

Til de som ev. måtte lure på hvordan man forholder seg til allerede mottatte fakturaer dersom man har 'byttet' båtplass under trekningsmøtet. Her gjelder det samme hvert år; 
BETAL de fakturaer dere har mottatt! Avregninger VIL komme!
Fakturaer for sesongplasser vil også komme fortløpende.
Vi vil sende ut kontrakter -nye fakturaer / avregninger i mars. 
Dere som skal ha oppgjør for innløste andeler kan regne med å få dette utbetalt i løpet av April / først i Mai.

Litt info ang. vårt nye strøm-opplegg på bryggene:

Ved lading skal det benyttes 2,5mm2 kabel! Kabel må ikke overstige lengde 25M!
Denne informasjonen finnes også satt opp på bryggene. (Bildet)

Vedr. kontakter, målere og overganger har vi sagt følgende i årets  Årsmøtedokumenter og informasjon 2020 (utdrag):

Bruk av strøm: Det er montert målere som viser det totale strømforbruket på bryggene. Vi forventer at enkel tilgjengelighet på strøm vil øke forbruket. Derfor har styret bestemt at båteiere som ønsker å koble til strøm (landstrøm) må bli koblet til via en personlig måler slik at de som bruker strøm må betale etter forbruk. For andre tillates korte tilkoblinger til fr. eks. støvsuging og polering uten bruk av måler. Målere vil bli kjøpt inn etter behovet som melder seg. Båteier skal betale et depositum på kr 2000.- for måleren. Ta kontakt med Sven-Ulf på telefon 99501450 for mer informasjon.

Bryggeansvarlige kan også kontaktes vedr. støpsel-overganger etc. 

Generell informasjon:

09.04.2016:
Til våre medlemmer: Styret minner om at alt løst tauverk/kjetting etc. som ligger ‘henslengt’ på bryggene MÅ fjernes -hvert fall innen dugnaden -dersom det er ønskelig å beholde det. Slikt som blir liggende kan bli fjernet av styret!