Informasjon

Informasjon fra styret

Følgende avsnitt omhandler faktisk prosedyren for å bli medlem og få båtplass i LBF. Det anbefales at både potensielle, nye og eksisterende medlemmer leser disse og merker seg reglene som gjelder kontinuerlig og arrangementene som foregår årlig -stort sett i de samme månedene. Kun enkelte dager (datoer) med tidspunkt endres noe for hvert år. 
Viktige datoer og info 2021:  (Oppdaterte info og datoer vil komme etter 05.02.22)
01. mars

Denne dato 01.03 er den samme hvert år. Og gjelder:

Frist for oppsigelse og søknad om plass for nye andeler. Skjema finnes her på nettsiden under DOKUMENTER
Skjemaet sendes til Ragnar Fredrik Johansen Tordenskioldsgate 1, 1606 Fredrikstad -eller til ragnarfredrik@gmail.com

Man må være medlem i LBF for å søke om fast båtplass eller sesongplass. Kontakt ovennevnte eller benytt online skjema.
(Husk at medlemskap betinger geografisk tilknytning som Listranda Camping eller bosted / hytte i gangavstand. Se Lover og regler)

Nye medlemmer som ikke har levert søknad om båtplass MÅ gjøre det for å komme på venteliste!
(Samme skjema gjelder både for oppsigelse og søknad)
Søknad / oppsigelse kan også gjøres online via denne nettsiden! -(som også finnes under menyvalget 'Kontakt')

Etter 01. mars vil det bli utarbeidet en liste over ledige plasser, samt en oppdatert venteliste med nye og tidligere søkere.  Styret vil foreta trekningen av rekkefølgen blant nye søkere.  Disse listene vil bli offentliggjort både på vår nettside og ved oppslag på tavla på Listranda.  De søkere som ikke møter på trekningsmøtet enten personlig eller ved fullmakt vil ikke få tilbud om plass.

Det er mulig å takke nei til plass i inneværende år, men man MÅ da bekrefte søknaden senest 01.03 neste år for å beholde plassen på ventelisten! Man strykes fra lista dersom man ikke bekrefter!
Man trenger ikke sende ny søknad, kun en enkel telefonhenvendelse / SMS (90843330) -eller epost; ragnarfredrik@gmail.com er tilstrekkelig som bekreftelse!
Merk; det vil IKKE bli gitt ytterligere påminnelser om dette via sms, tlf. e.l. !!

06. mars

Trekningsmøte – fordeling av plasser. Kl. 12:00 ved hytta
Gjelder både andelshavere som ønsker endringer (bytte) -samt medlemmer på venteliste.
For de som allerede har kjøpt andeler og som ønsker å bytte enten til større eller mindre plass er det bare å møte opp på trekningsmøtet. Fordelingen av plassene vil foregå ved at man starter med fordeling av de ledige plassene etter ansiennitet (andelsnummer). Laveste andelsnummer velger først blant ledige plasser. Det vil fortløpende bli utstedt nye andelsnummer ved endring av plass.
Etter at denne fordelingen er foretatt vil de gjenværende plassene bli tilbudt de på ventelisten.

(Dette møtet ble i 2021 gjennomført med spesielle retningslinjer grunnet smittevern).

24. april

Kl. 11.00; Dugnad. AVLYST!  |  Kl. 14.00; årsmøte ved hytta. AVLYST!
Nærmere innkalling vil bli kunngjort i h.h.t. lover og regler ved oppslag på tavla i sone 1, samt på vår nettside.
Saker/forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet, sendes til styret snarest. Tidsfrist fremkommer på oppslag!

Til de som ev. måtte lure på hvordan man forholder seg til allerede mottatte fakturaer dersom man har 'byttet' båtplass under trekningsmøtet. Her gjelder det samme hvert år; 
BETAL alle fakturaer dere har mottatt! Avregninger VIL komme!
Fakturaer for sesongplasser vil også komme fortløpende.
Vi vil sende ut kontrakter -nye fakturaer / avregninger i løpet av mars. 
Dere som skal ha oppgjør for innløste andeler kan regne med å få dette utbetalt i løpet av April / først i Mai.

Litt info ang. vårt nye strøm-opplegg på bryggene:

Ved lading skal det benyttes 2,5mm2 kabel! Kabel må ikke overstige lengde 25M!
Denne informasjonen finnes også satt opp på bryggene. (Bildet)

Vedr. kontakter, målere og overganger har vi sagt følgende i årets  Årsmøtedokumenter og informasjon 2020 (utdrag):

Bruk av strøm: Det er montert målere som viser det totale strømforbruket på bryggene. Vi forventer at enkel tilgjengelighet på strøm vil øke forbruket. Derfor har styret bestemt at båteiere som ønsker å koble til strøm (landstrøm) må bli koblet til via en personlig måler slik at de som bruker strøm må betale etter forbruk. For andre tillates korte tilkoblinger til fr. eks. støvsuging og polering uten bruk av måler. Målere vil bli kjøpt inn etter behovet som melder seg. Båteier skal betale et depositum på kr 2000.- for måleren. Ta kontakt med Sven-Ulf på telefon 99501450 for mer informasjon.

Bryggeansvarlige kan også kontaktes vedr. støpsel-overganger etc. 

Generell informasjon:

09.04.2016:
Til våre medlemmer: Styret minner om at alt løst tauverk/kjetting etc. som ligger ‘henslengt’ på bryggene MÅ fjernes -hvert fall innen dugnaden -dersom det er ønskelig å beholde det. Slikt som blir liggende kan bli fjernet av styret!