Strøm

Litt info om vårt strøm-opplegg på bryggene:

Ved lading skal det benyttes 2,5mm2 kabel! Kabel må ikke overstige lengde 25M!
Denne informasjonen finnes også satt opp på bryggene. (Bildet)

Vedr. kontakter, målere og overganger finner du info i Årsmøtedokumenter og informasjon 2020 (utdrag):

Bruk av strøm: Det er montert målere som viser det totale strømforbruket på bryggene. Vi forventer at enkel tilgjengelighet på strøm vil øke forbruket. Derfor har styret bestemt at båteiere som ønsker å koble til strøm (landstrøm) må bli koblet til via en personlig måler slik at de som bruker strøm må betale etter forbruk. For andre tillates korte tilkoblinger til fr. eks. støvsuging og polering uten bruk av måler. Målere vil bli kjøpt inn etter behovet som melder seg. Båteier skal betale et depositum på kr 2000.- for måleren. Ta kontakt med Sven-Ulf på telefon 99501450 for mer informasjon.

Bryggeansvarlige kan også kontaktes vedr. støpsel-overganger etc. 

Avlesning og innrapportering av strøm skjer digitalt. Ca. 15.06 og 15.10 (ELLER VED OPPTAK) hvert år. (Før båt og måler pakkes inn for vinteren)
De med målere får tilsendt en 'påminnelse' i disse tidsperiodene med link til online-skjema for avlesning.
Merk at bilde av måleren skal tas ved avlesningsdato SELV OM man ikke har hatt strømforbruk etter forrige avlesning.