Sesongplasser / Salg – 2021

Vi oppfordrer dere som ikke skal bruke sine båtplasser inneværende sesong om å melde fra til styret. Hjelp de som ikke kommer i havn!
2021: Det er et særlig behov for 3 - 3,5m bredder..

Ledige sesongplasser:

Plassnr; | Sone - Str.

Ingen ledige sesongplasser

Kun for medlemmer! Kontakt Ragnar Fredrik på epost eller SMS 90843330