Sesongleie

Sesongplasser kan tilbys medlemmer dersom en andelshaver ikke benytter sin plass inneværende sesong -og melder dette til styret -som da kan leie ut plassen.

Tildeling av eventuelle sesongplasser starter allerede på trekningsmøte. Der skjer tildeling etter andelsnr. først -(d.v.s. andelseiere kan leie ledig sesongplass mot samtidig å stille egen plass ledig for sesongen) -før turen kommer til venteliste.
Plasser som ev. meldes ledig til styret ETTER trekningsmøte (senere i sesongen) vil fortløpende bli tilbudt de på venteliste som har meldt interesse for sesongplass. Det vil på dette tidspunktet også tas hensyn til behov (plass / båtstørrelse).

Vi oppfordrer dere som ikke skal bruke sine båtplasser inneværende sesong om å melde fra til styret. Hjelp de som ikke kommer i havn!
(Det er særlig behov for litt større plasser)

Ledige sesongplasser 2023: 

Plass nr.Sone / Str.Ordinær årsleie
1393 / 2,00m-JolleKr. 660,-

Kun for medlemmer! Kontakt Ragnar Fredrik Johansen på EPOST eller SMS 90843330

Rutine for fakturering / refusjon av sesongplasser:

Sesongen deles i 3 for å ha et rettferdig prissystem. Følgende praksis gjelder: (Styrevedtak 19.08.23)
Før 01. juli: Plassen leies ut for ordinær leie + 50 % tillegg. Tillegget deles likt mellom andelshaver og foreningen.
Mellom 01. juli og 01. august: Plassen leies ut for 1/2 ordinær leie + 50 % tillegg. Tillegget deles likt mellom andelshaver og foreningen.
Etter 01. august: Plassen leies ut for 1/4 ordinær leie + 50 % tillegg. Tillegget deles likt mellom andelshaver og foreningen.

Eksempler:

Medlem med andelsnr. som på trekningsmøtet benytter dette til å leie / leie ut sin for sesongen, får faktura / refusjon ved avregning.
Andelseiere som benytter sitt andelsnr. til å leie ledig sesongplass må samtidig stille egen plass ledig for sesongen.
Etter trekningsmøtet -senere i sesongen -vil refusjon av sesongplasser skje etter at ev. leietager har betalt for plassen

PS. Utlån / byttelån av båtplass i kortere eller lengre perioder SKAL også meldes fra til styret for at slikt skal være gyldig!