Sesongplasser (NYE 2024)

Andelshavere som ønsker et 'hvileår' -og dermed ikke benytter sin båtplass inneværende sesong -oppmuntres til å melde fra om dette til styret som dermed kan leie ut plassen til medlemmer som har behov sesongplass.

Tildeling av eventuelle sesongplasser starter allerede på trekningsmøte. Der skjer tildeling etter andelsnr. først -(d.v.s. andelseiere kan leie ledig sesongplass mot samtidig å stille egen plass ledig for sesongen) -før turen kommer til venteliste.
Plasser som ev. meldes ledig til styret ETTER trekningsmøte (senere i sesongen) vil fortløpende bli tilbudt de på venteliste som har meldt interesse for sesongplass. Det vil på dette tidspunktet også tas hensyn til behov (plass / båtstørrelse)

Ledige sesongplasser 2024: 

Plass nr.Sone / Str.Ordinær årsleie
181A / 300Kr. 1410,-Reservert!
1051C / 250Kr. 1070,-
1762B/Longside-JolleKr. 730,-
1772B/Longside-JolleKr. 730,-
175
2B / 225Kr. 940,-Reservert!
1B1B / JolleKr. 730,-
1373 / 200 (Jolle)Kr. 730,-
1393 / 200 (Jolle)Kr. 730,-
1403 / 200 (Jolle)Kr. 730,-
1443 / 200 (Jolle)Kr. 730,-
1433 / 200 (Jolle)Kr. 730,-Reservert!

Kun for medlemmer! Kontakt Ragnar Fredrik Johansen på EPOST eller SMS 90843330

Rutine for fakturering / refusjon av sesongplasser:

Sesongen deles i 3 for å ha et rettferdig prissystem. Følgende praksis gjelder: (Styrevedtak 19.08.23)

(Endring i leiesatser gjeldende f.o.m. 2024. I prinsipp vil en sesongplass koste dobbel ordinær leie):
Før 01. juli:
Plassen leies ut  med et tillegg lik ordinær leie (Dvs; leie x 2). Andelshaver får refundert full leie + 50 % av tillegget.
01. juli til 01. august:
Plassen leies ut for 1/2 ordinær leie med et tillegg lik 1/2 ordinær leie x 2. Andelshaver får refundert 1/2 ordinær leie + 50 % av tillegget.
Etter 01. august:
Plassen leies ut for 1/4 ordinær leie med et tillegg lik 1/4 ordinær leie x 2. Andelshaver får refundert 1/4 ordinær leie + 50 % av tillegget.

Eksempler:

Som vi ser lønner det seg å være tidlig ute med å melde båtplass du ikke skal benytte ledig for sesongen.

Medlem med andelsnr. som på trekningsmøtet benytter dette til å leie / leie ut sin for sesongen, får faktura / refusjon ved avregning.
Andelseiere som benytter sitt andelsnr. til å leie ledig sesongplass må samtidig stille egen plass ledig for sesongen.
Etter trekningsmøtet -senere i sesongen -vil refusjon av sesongplasser skje etter at ev. leietager har betalt for plassen