Sesongplasser / Salg – 2023

Vi oppfordrer dere som ikke skal bruke sine båtplasser inneværende sesong om å melde fra til styret. Hjelp de som ikke kommer i havn!

Ledige sesongplasser:

Plassnr; XXX | Sone XX - Str. XXX - Leiepris kr. XXX,-

Kun for medlemmer! Kontakt Ragnar Fredrik Johansen på EPOST eller SMS 90843330

Rutine for fakturering / refusjon av sesongplasser (Gjeldende fra sesongen 2020):

Følgende praksis gjelder:
Plassen leies ut for ordinær leie + 50 % tillegg. Tillegget deles likt mellom andelshaver og foreningen.

Eksempel:
Plass X har en leiesats på kr.1000. Den leies ut inneværende sesong for kr.1000 + 50 % = kr.1500 (Som sesong-leietaker betaler).
Andelseier av plass X får refundert kr.1000 + kr.250 = kr.1250.
De siste kr.250 tilfaller foreningen.

Sesongplasser som omsettes på årlig trekningsmøte vil inngå i avregninger og dermed bli refundert i disse.
Senere gjelder: Dersom styret ikke får leid ut plassen vil leie ikke bli refundert. 

Denne rutinen vil gjelde for ALLE andelshavere / medlemmer! (Også de som selv leier ut egen andel samtidig som de sesongleier en annen plass).