Bryggeansvarlige

Gi beskjed til bryggeansvarlig dersom dere oppdager feil eller uregelmessigheter ved bryggene

Gi beskjed til bryggeansvarlig dersom dere har forslag til forbedringer.

Det er ønskelig at telefonnummer til andelseier blir oppgitt til bryggeansvarlig.

Dersom dere ikke skal bruke plassen i en periode av sesongen er det ønskelig at dere melder fra til bryggeansvarlige slik at andre kan benytte plassen. 
Andelseiere som ikke har egen båt liggende på plassen, SKAL oppgi til bryggeansvarlige eller andre i styret om hvem som låner plassen.
Dersom det er ønske om «korttidsleie» kan mulighetene sjekkes med bryggeansvarlige.

NB! Parkeringsplasser ved bryggene er kun beregnet til korttidsparkering (Max 15 min)

GOD SOMMER!