Bryggeansvarlige

Sone 1:

Thomas Varan
Telefon +4740697310
varanthomas@gmail.com

Rolf Carsten Hagstrøm
Telefon +4790077132
rchagstrom@hotmail.com

Sone 2 - 3:

Terje Johansen
Telefon +4791619709
terjetorpern@hotmail.com

Svein Bentzen
Telefon +4746405829
svein.bentzen1953@gmail.com

Gi beskjed til bryggeansvarlig dersom dere oppdager feil eller uregelmessigheter ved bryggene.
Dette gjelder f.eks. både skader eller feilplassering av båter.

Gi beskjed til bryggeansvarlig dersom dere har forslag til forbedringer.

Det er ønskelig at telefonnummer til andelseier blir oppgitt til bryggeansvarlig.

(Vedr. utleie / utlån skal nå våre søknadsskjemaer -under menyvalg 'Kontakt' benyttes!)

NB! Parkeringsplasser ved bryggene er kun beregnet til korttidsparkering (Max 15 min)

GOD SOMMER!