Bryggeansvarlige

 

Gi beskjed til bryggeansvarlig dersom dere oppdager feil eller uregelmessigheter ved bryggene

Gi beskjed til bryggeansvarlig dersom dere har forslag til forbedringer

Dere som ikke har deres egen båt liggende på plassen, skal oppgi til bryggeansvarlig hvem som «låner» plassen.

Det er ønskelig at telefonnummer til plasseier blir oppgitt til bryggeansvarlig

Dersom dere ikke skal bruke plassen i en periode av sesongen er det ønskelig at dere melder fra til bryggeansvarlig slik at andre kan benytte plassen. Dersom plassen blir lånt ut vil eventuelle inntekter bli fordelt mellom eier og foreningen

Dersom det er ønske om «korttidsleie» kan mulighetene sjekkes med bryggeansvarlige.

Utsiden av brygge A i sone 1 leies ut som gjestebrygge. Max liggetid er 3 døgn. Pris pr døgn i høysesong er med eller uten strøm kr. 200,-

All utleie skal skje via bryggeansvarlige (styret). Privat utleie (fremleie) er forbudt og kan medføre utestengelse og tap av båtplass

NB! Parkeringsplasser ved bryggene er kun beregnet til korttidsparkering

GOD SOMMER!