Venteliste

Oppdatert liste etter ekstraordinært trekningsmøte 11.09.21