10.10.2021

Styret vil som en prøveordning la bommer i Sone 2A (v fjellet) ligge ute vinteren 2021-22. Disse blir altså ikke tatt på land. Grunnen er at vi anser mulighet for særlig isdannelse i det området for svært liten. 
Vi vil holde et våkent øye med forholdene! Og skulle kong vinter bli ekstra bøs slik at det viser seg nødvendig å likevel ta opp uteliggerne, vil det bli gjort. Det anbefales derfor å fjerne båter som tidligere.

16.09.2021

Ekstraordinært Årsmøte! - ble avholdt 11.09.21 Kl. 13:00.

Styrets forslag til tillegg i Lover og regler ble godkjent mot 3 stemmer. Avstemming skjedde ved håndsopprekning etter enstemmig ønske.

Usignert protokoll fra møtet er lagt ut HER. (Signert versjon kommer senere)

14.06.2021

Styret har i samråd med valgkomite bestemt at årsmøtet 2021 avlyses!

Beretning og regnskap er nå lagt ut. Klikk her

10.03.2021

Da er oversikt over Bryggeplasser oppdatert med nye andeler og sesongplasser etter årets trekningsmøte.
Vi oppmuntrer dere medlemmer som deltok på tr.møte om å sjekke at alt ser greit ut -slik at vi får rettet ev. avvik snarest. Ta kontakt dersom noe er uklart!

06.03.2021

Trekningsmøtet 2021 ble avholdt 06.03. -Kort oppsummering.
Oppdatert Venteliste etter tr.møte.

25.01.2021

Informasjon om årets viktige datoer:
01. mars; Frist for oppsigelse og søknad | 06. mars; Trekningsmøte
24. april Kl. 11.00; Dugnad - Kl. 14.00; årsmøte

Les all informasjon

05.01.2021

Ny Prisliste 2021 -gjelder salgspriser. Leiesatser er foreløpig uendret.

Oversikt over BRYGGEPLASSER er oppdatert. ('Renset' - fjernet sesong-leietakere fra 2020). Oppdatering vil selvsagt skje igjen etter trekningsmøte senere i år og fortløpende ut i sesongen -f.eks. dersom sesongplasser blir utleid.