09.12.2022

Lister over Bryggeplasser er klargjort for 2023.
(Sesong-leietakere etc 2022 er fjernet)

 
30.06.2022

Angående nytt skilt nær vår oppslagstavle ved innkjøringen til campingen;
Grunneier ønsker kr. 75 i avgift av 'utenforstående' for utsetting/opptak av båter.
Med det begrenser også grunneier trafikk til rampen fordi det er lukrativt for 'alle og enhver' å sjøsette gratis ved Listranda.

Medlemmer og andelseiere i Listranda Båtforening omfattes IKKE av denne avgiften. Vi i LBF kan benytte den vesle stranda til utsetting og opptak gratis slik vi alltid har gjort. 
-Styret-

Oppdatert
25.04.2022

19.04.2022

BLOGGEN oppdatert med et bilde-referat fra dugnad og årsmøte 23.04. Fint å treffes igjen etter 2 år med pandemi og nedstengninger!

 

Masse flott innsats selv før ordinær dugnad; lørdag 19.04. Noen av bryggene er beiset og i tillegg er vår eget strømnett satt opp!

05.02.2022

Datoer for trekningsmøte, Dugnad og Årsmøte er bestemt.
19.03; Trekningsmøte. | 23.04; Dugnad og Årsmøte.
Sjekk HER -og les all informasjon som omhandler frister, gjennomføringer etc.

(Info vil også bli sendt ut med nyhetsbrev some e-post)

24.01.2022

Info:
Vi vil fra i år benytte e-post som standard sendemåte for fakturaer. For de aller fleste vil det være både problemfritt og ryddig. Likevel viser vi en kort beskrivelse HER hvordan det vil se ut.
Les for info og ev. alternativer.

20.11.2021

Ekstraordinært Årsmøte! - ble avholdt 11.09.21 Kl. 13:00.

Styrets forslag til tillegg i Lover og regler ble godkjent mot 3 stemmer. Avstemming skjedde ved håndsopprekning etter enstemmig ønske.

Signert protokoll fra møtet er lagt ut HER