Kontakt

Når du tar kontakt med oss er det fint om du velger den representanten som best kan svare deg / hjelpe deg. Da får DU raskest respons -og VI i styret får en enklere behandlingsrunde. 
(Les om Bryggeansvarlige / Kameraer)

Kontakt foreningen:

Leder:
Sven-Ulf Thorbjørnsen | sk@thorbjornsen.biz
Telefon +4799501450

Nestleder (Bryggeansvarlig sone 1):
Kjetil Eriksen keteriks@yahoo.no
Telefon +4798210315

Økonomi, søknader/andeler og kontrakter:
Ragnar Fredrik Johansen | ragnarfredrik@gmail.com
Telefon +4790843330

Sekretær, kameraovervåkning, strøm/målere:
Kåre Nilsen |  kaare.nilsen@hotmail.com
Telefon +4795061867

Styremedlem (Bryggeansvarlig sone 1):
Jon Ingar Engsmyr | jon.engsmyr@coop.no
Telefon +4740874426

Styremedlem (Bryggeansvarlig sone 2-3):
Rolf Carsten Hagstrøm | rchagstrom@hotmail.com
Telefon +4790077132

Styremedlem (Bryggeansvarlig sone 2-3):
Svein Bentzen | svein.bentzen1953@gmail.com
Telefon +4746405829

 

Kontakt-skjema for generelle henvendelser (eller om du har e-post problemer):