Byttelåne plass

Dette skjemaet skal fylles ut av medlem A som er enig med medlem B om å byttelåne båtplass inneværende sesong.
Slik bytte gjelder kun for EN sesong. (Ny søknad må fylles ut selv om samme medlemmer ønsker samme bytte neste sesong!)  Medlem A:
  Medlemsnummer:*
  A vil låne ut til B: Plassnr:*

  Medlem B:
  Medlemsnummer:*
  B vil låne ut til A: Plassnr:*


   

  NB: Dersom en av båtplassene over ikke blir benyttet plikter andelshaver å leie ut denne for sesongen. Benytt: Skjema for sesong-utleie
  Sesong-plasser kan ikke byttelånes!

  Forslag til tekst for ‘kort periode’:
  Ved utlån av båtplass i en kort periode (maks EN uke) gis det beskjed om det til Bryggeansvarlige.