05.01.2021

Ny Prisliste 2021 -gjelder salgspriser. Leiesatser er foreløpig uendret.

Oversikt over BRYGGEPLASSER er oppdatert. ('Renset' - fjernet sesong-leietakere fra 2020). Oppdatering vil selvsagt skje igjen etter trekningsmøte senere i år og fortløpende ut i sesongen -f.eks. dersom sesongplasser blir utleid.

16.10.2020

Vi har oppgradert vårt KONTAKTSKJEMA og gjort kontaktliste mer fullstendig. Du kan nå velge i en 'rullegardinliste' hvem av oss i styret du vil kontakte. Hensikten er at du som medlem enklere kan nå den 'riktige' av oss i styret som steller med de tingene som du er opptatt av / ønsker hjelp til der og da. Sjekk styremedlemmenes ansvarsområder før du sender melding. 😉

21.09.2020

Oppdatert foreløpig venteliste 2021

15.05.2020

Årsmøtedokumenter og informasjon fra styret

Styret har som kjent vurdert håndtering rundt årsmøtet og dugnad 2020 -og bestemt at dette AVLYSES! Selv om samfunnet ser ut til lette på tiltakene litt etter litt (heldigvis) finner vi det sikrest å ikke ta noen sjanser så lenge smittefaren potensielt er til stede.

Vi har nå lagt ut årsmøtedokumenter på nett: Klikk HER

12.03.2020

INFORMASJON:
Til de som ev. måtte lure på hvordan man forholder seg til allerede mottatte fakturaer dersom man har 'byttet' båtplass under trekningsmøtet. Her gjelder det samme hvert år; BETAL de fakturaer dere har mottatt! Avregninger VIL komme!
Fakturaer for sesongplasser vil også komme fortløpende.
Vi vil sende ut kontrakter -nye fakturaer / avregninger mars - april.
Dere som skal ha oppgjør for innløste andeler kan regne med å få dette utbetalt i løpet av April / først i Mai.

22.10.2019

Justering av rutine for sesongplasser (Gjeldende fra sesongen 2020)