05.04.2020

Utfyllende informasjon fra styret vedr. korona-virus og pågående bryggearbeider:

Vi får enkelte henvendelser vedr. det å legge ut båter. LBF har i utgangspunktet ingen restriksjoner mot dette. -Men henstiller til våre medlemmer til enhver tid å følge de instruksjoner og oppfordringer som fortløpende blir gitt fra offentlige instanser angående den surrealistiske og vanskelige tiden vi er inne i.
For ordens skyld nevner vi at Listranda Familiecamping er stengt for opphold og sanitære anlegg er lukket.

Vi jobber også for tiden med oppgraderinger av lys og elektrisk anlegg på brygger i sone 1. Her finnes det sperringer med bånd fordi noen bord er fjernet på grunn av trekking av nye kabler. Det er dermed forbundet med en viss risiko å ferdes på de bryggene så vær OBS på dette! Vi håper at dette er tettet i løpet av uke 16 (18. april).

Når det gjelder uteliggere på brygge 2A vil disse bli lagt ut i løpet uke 16 (18. april). Da vil vintersikringen (sperrene under brua) på brygge på 2B bli fjernet samtidig.

Årsmøtet vil bli avholdt når alt har normalisert seg. Vi håper som samfunnet ellers at det vil skje så snart som mulig, men vi må som nevnt bare avvente inntil videre. Våre medlemmer må derfor forholde seg til sittende styre inntil videre.

Med det ønsker vi alle en riktig God Påske. Vær forsiktige og hold dere friske! 

29.03.2020

Viktig informasjon: 

25. april: Dugnad 11:00 + Årsmøte 14:00 
-er utsatt på ubestemt tid med begrunnelse i smittefare.

Vi kommer tilbake med ytterligere info når situasjonen vedrørende COVID-19 viruset endrer seg -slik at vi og samfunnet forøvrig ser lysere tider i møte..  

13.03.2020

Oversikt over BRYGGEPLASSER er nå oppdatert etter trekningsmøtet.

12.03.2020

INFORMASJON:
Til de som ev. måtte lure på hvordan man forholder seg til allerede mottatte fakturaer dersom man har 'byttet' båtplass under trekningsmøtet. Her gjelder det samme hvert år; BETAL de fakturaer dere har mottatt! Avregninger VIL komme!
Fakturaer for sesongplasser vil også komme fortløpende.
Vi vil sende ut kontrakter -nye fakturaer / avregninger mars - april...

12.03.2020

VENTELISTE er oppdatert etter årets trekningsmøte.

Vi har også noen ledige sesongplasser igjen - samt en jolleplass for Salg!

03.01.2020

Da har vi oppdatert PRISLISTER for 2020.

22.10.2019

Justering av rutine for sesongplasser (Gjeldende fra sesongen 2020)

06.07.2019
28.04.2019

Les en liten rapport fra Dugnaden og Årsmøte 2019