Om fortøyning og sikring

10.06.24

Som bebudet i tidligere utsendte nyhetsbrev, nettsiden og årsmøte, ser vi dessverre en utvikling i bryggeanlegget som viser at reglementet innen fortøyning, fenderlister og fortøyningsfester ikke følges.
Styret fikk også en oppfordring av frammøtte medlemmene på årsmøte 2024, å ta tak i dette og stramme inn.
En ting er at bryggeanlegget blir seende rufsete ut. Men viktigst er det at man påfører skader på bryggene og egen båt. Summen av slikt kan bli økte kostnader for alle, om vi ikke strammer inn dette nå!

Styret vil utføre befaringer av båtplassene i begynnelsen av sesongene. Vi vil registrere eventuelle avvik, følge opp og kontakte den enkelte båteier fortløpende.
Vi ber derfor våre medlemmer (både eier og leietager) om kontinuerlig å sjekke båtplassene sine og rydde opp / lukke ev. avvik.

Fortøyning i bryggeanlegget

-Fortøy med minimum fire taupunkter – to forut – to akterut
-Fortøy med stramme tau.
-Vurdere om det også bør settes spring.
-Alle fortøyningstau skal ha strekkavlaster i gummi.
-Alle tauverk skal ha minimum 12 mm. tykkelse.
-Når du er på båttur, skal alt tauverk legges ryddig og fint på bryggen/utriggere.
-Fjern alt av gammelt tauverk/kjetting som ikke er i bruk.
-Minner samtidig om at tauverk og kjetting skal fjernes/festes skikkelig slik at det ikke kan gå i vannet.

Illustrerte bilder av riktig fortøyning:

 

Fenderlister på brygger/utriggere

Viktigst er at det brukes fendere. Styret anbefaler likevel fenderlister på bryggene som det beste alternativet til at båtens fendere henger ute.
Vi har ikke vært spesielt tydelige på hvilke fenderlister som anbefales å bruke. Vi kommer til å presentere et anbefalt sortiment før båtsesongen 2025 og som bør benyttes i bryggeanlegget for framtiden.
Dette for at det må være et minimum av kvalitet og at vi samles om færre typer for å skape mer helhet i bryggeanlegget.

Uansett gjelder det som benyttes i dag at slikt skal festes skikkelig. Vi registrerer mange eksempler hvor det henger og slenger i vannet og dermed ikke beskytter verken brygge eller båt, samt at det ser rufsete ut.

Illustrerte bilder av fenderlister og plastbelagte/galvaniserte strips:

Her viser vi noen eksempler på hvordan det ikke skal se ut og hva som ikke godtas. 
Bildene er tatt under en befaring på anlegget vårt juni 2024. Det er ikke meningen å henge ut enkelt-medlemmer! Derfor viser vi så anonymt som mulig:

Her mangler strekkavlastere -ett eksempel av altfor mange!

Utslitte strekkavlastere må byttes!

I tillegg til at strekkavlaster mangler er det tydelig brudd i fortøyningen.

Noen eksempler på hva vi mener..

med ettersyn, vedlikehold og 'rufsete' utseende.

Bryggefendere har størst effekt montert på siden. Gjør betraktelig mindre nytte under bommen.

Det er slike resultater vi ønsker å unngå! I slike tilfeller må eier regne med erstatningskrav.

Er både korrekt, sikrere og penere når det ser slik ut.

Dermed håper vi alle har forståelse for at vi nå skrur til et knepp med formål å få alle til å følge opp våre retningslinjer. Mange er flinke til å innrette seg etter disse, men alle må bidra. Vi får ikke et bedre bryggeanlegg enn det alle medlemmene selv er er med på å skape.