Navigere i nettsiden / Tips og hjelp

Her legges det inn hjelp og tips ettersom det dukker opp spørsmål som omhandler brukervennlighet i nettsidene våre.

Nettside -ansvarlig oppmuntrer DEG til å komme med innspill til denne siden dersom du finner noe som burde belyses eller om du har ideer til forbedringer av nettsiden.

Navigering:

Viktig om Menylinja: Husk at alle valg på menylinja er linker til en side. Selv om det popper opp undermenyer. Eks:

 

Et alternativ til menylinja er 'side-kartet' som du finner slik: (Hold over 'HJEM' og klikk 'SIDEKART (MENY)