Innlegg i INFORMASJON (Til gjennomsyn av SUT/KN)

Nye skjemaer for søkere og andelshavere

Vi i styret må dessverre innse at tidligere henstillinger om å melde fra når det lånes ut eller byttelånes plasser ikke har fungert. Vi vil derfor gjøre dette mer formelt og så ryddig som mulig fremover ved å innføre nye meldings-skjemaer som også sikrer oss nødvendige detaljer og gir oss den kontrollen vi må ha som ansvarlige for havna.
Det er viktig at alle setter seg inn i følgende:

Tiltak:

Vi har innført 4 nye skjemaer (i tillegg til 'Bli medlem') for søknad, oppsigelse av andel, sesong-utleie og byttelåning av båtplasser. Skjemaene er å finne under menyvalget KONTAKT på vår nettside.

Kort forklaring til skjemaene:

Søknad om båtplass - Benyttes av nye medlemmer og andelshavere som ønsker plass nr. 2. Skal benyttes for å komme på venteliste.

Oppsigelse av andel- Selvforklarende -men man det er her obligatorisk og bl.a. oppgi sitt kontonr. for refusjon.

Sesong-utleie - Brukes av andelshavere som ønsker å leie ut sin båtplass for inneværende sesong. Kan brukes hele sesongen men vi anmoder om å melde fra så tidlig som mulig, helst før trekningsmøte. (Husk at leieprisen synker sent i sesongen)
(Plassen annonseres på vår hjemmeside dersom styret ikke umiddelbart har relevant søker på venteliste).

Byttelåne plass - Skal brukes av ETT medlem som er enig med annet medlem om og byttelåne båtplasser inneværende sesong.
Før dette skjemaet benyttes skal vårt årlige trekningsmøte være avholdt slik at alle plasstildelinger er gjennomført før sesongstart.
NB: Ved kort utlån -maks 1 - en - uke -gid det kun beskjed til Bryggeansvarlige

Viktig: Skjemaene er obligatoriske og SKAL brukes. Ingen annen henvendelse som en; muntlig samtale tlf., SMS, eller egenkomponert epost -godtas. (Merk at alle skjemaene også kan lastes ned og sendes pr. post eller e-post).

Dersom styret finner avvik i form av plassbytte, utleie etc. uten at det er innmeldt ved bruk av skjemaene, vil det anses som brudd på våre direktiver og risikerer dermed å bli behandlet deretter.

Vi håper på forståelse for disse kravene våre. Det handler om felles trygghet og rettferdighet i form av lik behandling og like forutsetninger for alle.

Andeler og tomme båtplasser

I sommer 2023 kunne vi se et stort antall tomme båtplasser gjennom hele sesongen. På en dag med ganske dårlig vær, hvor det mest naturlige hadde vært at disse var opptatt av båter, kunne vi telle opp mot 30 tomme plasser. Noe som tyder på at vi har en god del andelseiere som ikke bruker sin plass i det hele tatt.

Vi har medlemmer som hvert år står i kø for en plass. Om ikke annet for en sesongplass. Det er særlig de større plassene fra 2,75m og oppover det er behov for.

Våre Lover og regler har ikke punkter som regulerer slikt. Og vi vurderer ikke umiddelbare endringer i disse. I stedet oppfordrer vi igjen dere andelshavere til å melde fra til styret dersom dere ser for dere et 'hvileår' og dermed vet at dere selv ikke skal bruke plassen. Husk at dere får  refundert årlig leie + 50%. (Vi høyner satsene for sesongleie.)

I tillegg innfører vi fra 2024 en endring for å stimulere til at flest mulig har en båtplass tilpasset behov: De som selger sin andel og kjøper ny, MINDRE båtplass får beholde sitt andelsnummer. OG får refundert et betydelig beløp som er mellomlegget på plassene.
Du flytter altså ikke bakerst i 'køen' dersom du senere skulle ønske å kjøpe større plass igjen! (Som kjent er det lavest andelsnr. som velger først blant ledige plasser)