Kontakt

Kontakt foreningen:

Alle felt må fylles ut!

Eller kontakt en av oss direkte:

Leder:
Sven-Ulf Thorbjørnsen | sk@thorbjornsen.biz
Telefon +4799501450

Økonomi, kontrakter, medlemslister, søknader/oppsigelser:
Ragnar Fredrik Johansen | ragnarfredrik@gmail.com
Telefon +4790843330

Sekretær, kameraovervåkning:
Kåre Nilsen |  kaare.nilsen@hotmail.com
Telefon +4795061867