Venteliste

Venteliste etter trekningsmøte 2019 (Disse søkere må gi beskjed innen 01.03.2020 dersom plassen på lista skal opprettholdes).