Informasjon

Informasjon fra styret

Viktig å merke seg i år 2019!:
01. mars

Frist for oppsigelse og søknad om plass for nye andeler. Skjema finnes (under ‘Dokumenter’) på vår nettside http://www.listrandabatforening.no.
Skjemaet sendes til Ragnar Fredrik Johansen Tordenskioldsgate 1, 1606 Fredrikstad -eller til ragnarfredrik@gmail.com
Nye medlemmer som ikke har levert søknad om båtplass MÅ gjøre det for å komme på venteliste! (Samme skjema gjelder både for oppsigelse og søknad)
Nytt i år er at søknad / oppsigelse også kan gjøres online via denne nettsiden! -Sjekk under valget 'Kontakt'!

16. mars

Trekningsmøte – fordeling av plasser.  Kl. 13:00 ved hyttaGjelder både andelshavere som ønsker endringer (bytte) samt medlemmer på venteliste.
Laveste andelsnummer velger først blant ledige plasser. Når alle med andelsnr har gjort sine bytter -kommer turen til ventelista for kjøp.

27. april

Kl. 11.00; Dugnad. Fremmøte ved hytta. Ta med relevant redskap! (kost, spade, etc.) Kl. 14.00; årsmøte ved hytta. Nærmere innkalling vil bli kunngjort i h.h.t. lover og regler ved oppslag på tavla i sone 1, samt på vår nettside.

Saker/forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet, sendes til styret snarest, senest 2 uker før møtet!

Etter 01. mars vil det bli utarbeidet en liste over ledige plasser, samt en oppdatert venteliste med nye og tidligere søkere.  Styret vil foreta trekningen av rekkefølgen blant nye søkere.  Disse listene vil bli offentliggjort både på vår nettside og ved oppslag på tavla på Listranda.  De søkere som ikke møter på trekningsmøtet enten personlig eller ved fullmakt vil ikke få tilbud om plass.

Det er mulig å takke nei til plass i inneværende år, men man MÅ da bekrefte søknaden senest 01.03 neste år for å beholde plassen på ventelisten! Man strykes fra lista dersom man ikke bekrefter! Det behøves ikke ny søknad, kun en enkel telefonhenvendelse (90843330) -melding -eller epost ragnarfredrik@gmail.com holder!
Merk; det vil IKKE bli gitt ytterligere påminnelser om dette via sms, tlf. e.l. !!

For de som allerede har kjøpt andeler og som ønsker å bytte enten til større eller mindre plass er det bare å møte opp på trekningsmøtet.  Fordelingen av plassene vil foregå ved at man starter med fordeling av de ledige plassene etter ansiennitet (andelsnummer). Det vil bli utstedt nye andelsnummer ved endring av plass. Etter at denne fordelingen er foretatt vil de gjenværende plassene bli tilbudt de på ventelisten.

Styret

Listranda Båtforening

Generell informasjon:

09.04.2016:
Til våre medlemmer: Styret minner om at alt løst tauverk/kjetting etc. som ligger ‘henslengt’ på bryggene MÅ fjernes -hvert fall innen dugnaden -dersom det er ønskelig å beholde det. Slikt som blir liggende kan bli fjernet av styret!